A Koronavírus gazdasági mentőcsomag főbb pontjai

Az alábbi bejegyzésünkben összefoglaljuk a járvány által okozott gazdasági válság tüneteit enyhítő rendelkezéseket.

Március 18-án jelent meg a koronavírus gazdaságot érintő hatásait enyhítő intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet, közismert nevén a Koronavírus gazdasági mentőcsomag. Ez elsősorban az egyes ágazatok adó, járulék és hozzájárulás csökkentéséről, a rugalmas munkajogról és a hitelekről rendelkezik.

Koronavírus gazdasági mentőcsomag

Adó és járulékcsökkentések, bérleti szerződések szabályai a kiemelt ágazatokban

A turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, szerencsejáték, filmipari, előadó művészeti, rendezvényszervező és sportszolgáltatást nyújtó ágazatok részére külön intézkedéseket határoz meg a kormányrendelet a koronavírus gazdasági mentőcsomag részeként.

Adók és járulékok csökkentése

A turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, szerencsejáték, filmipari, előadóművészeti, rendezvényszervező és sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020 március, április, május és június hónapokra:

  • A foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól.
  • A munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn. Ennek havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi 7710 forintos összegét.

A turizmus fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020 március 1. napjától 2020 június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmus fejlesztési hozzájárulást megfizetni.

A személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adózók (taxisok) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adófizetési kötelezettségük alól 2020 március, április, május és június hónapokra mentesülnek.

Bérleti díjak befagyasztása

A turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, szerencsejáték, filmipari, előadóművészeti, rendezvényszervező és sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020 június 30-ig nem lehet felmondással megszüntetni. Ez a felmondási tilalom rendelettel a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.

A fenti ágazatokban a bérleti díjakat a veszélyhelyzet fennállása alatt nem lehet megemelni. Ez abban az esetben is igaz, ha azt a bérleti szerződés egyébként megengedi.

A Munka Törvénykönyve módosításai

Az új kormányrendelet több ponton is módosítja a Munka Törvénykönyvét a koronavírus gazdasági mentőcsomag másik elemeként:

  • A munkáltató egyoldalúan módosíthatja a korábban közölt munkaidő-beosztást.
  • A munkáltató egyoldalúan elrendelhet otthoni munkavégzést és távmunkavégzést is. A rendelet nem tartalmaz határidőt, és a 44 napos szabályt sem kell figyelembe venni.
  • A munkáltató a munkavállalók egészségi állapotának ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket is megteheti.

Törlesztési moratórium

Ha a felek nem rendelkeznek eltérően, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke, kamat, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke, kamat, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

A fizetési moratórium 2020 december 31-ig tart, de a határidőt a Kormány meghosszabbíthatja.

A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020 december 31-ig meghosszabbodik.

A rendelkezéseket a 2020 március 18. napján éjfélkor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

Teljes hiteldíj-mutató maximalizálása

A rendelet hatálybalépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékét.

Koronavírus gazdasági mentőcsomag letöltése

A koronavírus gazdasági mentőcsomag egyik első elemét jelentő rendelet 2020 március 19-én lép hatályba, amely itt érhető el: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20047.pdf