A NAV adatszolgáltatást érintő szigorítások – 2020 június

Fontos változások az adóhatóság számára nyújtandó információkkal kapcsolatban

A közeljövőben jelentősen bővülni fog a NAV-nak nyújtandó kötelező adatszolgáltatás köre. Csak a magánszemélyeknek, illetve a külföldre kiállított számlák esetén nem lesz jelentési kötelezettségük a vállalkozásoknak. Még az ÁFÁ-t nem tartalmazó, de adóalany részére kiállított számlákat is be kell küldeni. Várhatóan 2021-től pedig minden számláról adatot kell majd szolgáltatni!

Csak elvileg lehetséges a kézi számlatömbök további használata, de ez olyan mértékű manuális munkát jelentene (amit könyvelőirodánk már nem tud vállalni), hogy semmiképp sem ajánljuk. Még kézi számlázás esetén is a NAV regisztráció szükséges.

NAV online számla adatszolgáltatás 2020 július

Az online számlázó programok (például szamlazz.hu vagy billingo.hu) ezeket az adatszolgáltatásokat el tudják végezni, ezért erősen ajánljuk a hasonló megoldások használatát. A számlázó programot az adóhatóságnak be kell jelenteni, ha most választ ilyen megoldást, vagy éppen változtatna. Minden esetben érdemes meggyőződni róla, hogy a kiválasztott számlázóprogram valóban elvégzi a NAV adatszolgáltatást!

További fontos változás, hogy 2020 július 1-től a belföldi adóalany vevők adószámának első 8 számjegyét a kiállított számlákon fel kell tüntetni, még kis összegű, illetve ÁFA mentes számla estén is!

Részletesen a NAV online számla adatszolgáltatás 2020 július 1 utáni változásokról

Számlázást, NAV adatszolgáltatás érintő új szabályozás

2020 július 1-től változnak az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség szabályai, bővül azon számlák köre, amikről adatot kell szolgáltatni.

A 2020 június 30 után kiállított, kibocsátott minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé, amit egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsát ki, a számla áthárított áfa tartalmától függetlenül. Tehát azokat a számlákat is le kell jelenteni, amelyek áthárított általános forgalmi adó tartalma kevesebb mint 100000 forint, vagy áthárított ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Így kötelező adatot szolgáltatni például:

  • a belföldi fordított adózású,
  • adómentes ügyletet bizonylatoló,
  • és a különbözet szerinti szabályozás alapján adózó értékesítésről kiállított számlákról is.

Tárgyi adómentességet érintő változások

2020 július 1-től egyes tárgyi adómentes ügyletekről kötelező számlát kibocsátani. Az ilyen tárgyi adómentes ügyletekről (például adómentes fogorvosi szolgáltatás, adómentes ingatlanértékesítés) kibocsátott számlákról is kötelező az adatszolgáltatás.

Továbbra sem kell adatot szolgáltatni az olyan közérdekű, vagy speciális jellegére tekintettel tárgyi mentes ügylet bizonylatáról, amiről az ÁFA törvény előírásai szerint elég számlától eltérő egyéb számviteli bizonylatot kibocsátani (például adómentes ingatlan-bérbeadás esetén még akkor sem, ha a bérbeadó a bizonylatoláshoz számlanyomtatványt, vagy számlázó programot használ).

Ha Ön olyan online számlázó programot használ, amely képes a 2020 július 1-től hatályos szabályoknak megfelelő adatszolgáltatást teljesíteni akkor további teendője nincsen.

Ilyen számlázó programok például a billingo.hu vagy a szamlazz.hu, de természetesen számos további, az előírásoknak megfelelő számlázó program is elérhető. Kérjük ellenőrizze számlázóprogramját a fenti információk figyelembevételével.

Amennyiben az Ön által használt számlázóprogram nem az új szabályoknak megfelelően működik, kérjük a további zavartalan és jogszerű működéshez tegye meg a szükséges lépéseket, válasszon egy előírásoknak megfelelő megoldást.

A változások kézi számlákra (nyomtatvány) is vonatkoznak. Tehát a számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó értékhatár itt is megszűnik és bővül a kötelezettség alá eső számlák köre.

Nagyon fontos a kézi számlák esetén, hogy:

  • 2020 július 1-től főszabály szerint a számla kibocsátását követő négy naptári napon belül kell adatot szolgáltatni,
  • az 500000 forintot elérő, vagy azt meghaladó áthárított adót (ÁFA) tartalmazó kézi bizonylatokról ettől eltérően a számla kibocsátását követő naptári nap végéig kell az adatszolgáltatást teljesíteni.

Kiemelt jelentőségű változás a számlázásban továbbá, hogy 2020 július 1-től a számlán a termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő belföldi adóalany (vevő) adószámának első 8 számjegyét az áthárított adó összegétől függetlenül fel kell tüntetni.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben számlázó programja nem tudja teljesíteni az adatszolgáltatást, vagy olyan kézi számlát állít ki, mely adatszolgáltatási kötelezettség alá esik, a NAV felé történő adatszolgáltatást saját magának kell határidőre teljesíteni.

Kérdése van a NAV online számla adatszolgáltatás 2020 július 1 utáni szigorításával kapcsolatban?

Kérjen visszahívást könyvelőinktől!